שמועסקרײַז

alt text

דער נײַער ייִדישער שמועסקרײַז טרעפֿט זיך פֿרײַטיק, פֿון 12 ביז 1 נאָך מיטאָג אין 282 דװינעל האָל, לױטן װײַטערדיקן צײַטפּלאַן:

חודש 2019 דאַטע
סעפּטעמבער דעם 27סטן
אָקטאָבער דעם 4טן און 18טן
נאָװעמבער דעם 8טן, 15טן און 22סטן
דעצעמבער דעם 13טן

שרײַבט אײַזיק בלימאַנען כּדי צו באַקומען מעלדונגען װעגן דער גרופּע.