שמועסקרײַז

alt text

דער ייִדישער שמועסקרײַז טרעפֿט זיך דאָנערשטיק, פֿון 12:30 ביז 1:30 נאָך מיטאָג, לױטן װײַטערדיקן צײַטפּלאַן:

חודש 2021 דאַטע
יאַנואַר דעם 21סטן
פֿעברואַר דעם 4טן
פֿעברואַר דעם 18טן
מאַרץ דעם 4טן
מאַרץ דעם 18טן
אַפּריל דעם 8טן
אַפּריל דעם 29סטן

שרײַבט אײַזיק בלימאַנען כּדי צו באַקומען מעלדונגען װעגן דער גרופּע.